Payrolling

Wikipedia: Bij payrolling geeft een bedrijf zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de betreffende payroll-onderneming. Hierdoor ontdoet het bedrijf zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen.

Een bijkomend voordeel voor een werkgever is, dat een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt niet meer onder de specifieke CAO van een bepaalde bedrijfstak valt. Hiermee ontloopt een bedrijf verplichte afdrachten aan sectorfondsen, collectieve pensioenvoorzieningen die doorgaans alleen voor oudere werknemers voordelig zijn en de verplichting om doorgaans rigide loonschalen te hanteren. Met andere woorden: het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer wordt kleiner.

Liever zelf uw personeel aannemen? Zonder de administratieve rompslomp? Kies dan voor Personal Partners Payrolling. Hiermee kunt u het contractbeheer en de verloning van door uzelf geworven flexibel personeel risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden. Wij nemen alle daarbij behorende administratieve handelingen van u over, zoals de benodigde verzekeringen, de afdracht van de loonbelasting, ziek- en betermeldingen en voorlichting aan de flexwerkers over al deze zaken. Dit bespaart u zeer veel extra werk waardoor u meer tijd heeft om te ondernemen en tegelijkerijd geld bespaart!

Wilt u deze administratieve handelingen uitbesteden, dan kan Personal Partners u helpen, bel 0591-394833.