Personal Partners Europe

Mensenwerk!

PPE is in de agrarische sector al 10 jaar hét professionele kwaliteitsbegrip als het om flexibele arbeid gaat, en opinieleider in vernieuwende oplossingen voor HR-vraagstukken! Sinds een aantal jaren hebben wij ook in andere branches onze sporen ruimschoots verdiend, waaronder Logistiek, Productie, Industrie, Techniek, Horeca en Zorg.

Missie PPE: “Het grensoverschrijdend bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van arbeid en arbeidsmarktdiensten door het maximaal ontplooien van mens, markt en middelen, met als kernwaarden hoogwaardige kwaliteit in dienstverlening geleverd op een professionele wijze”.

Doelstelling PPE: “PPE wil met het Centrum Voor Arbeidsmarktdiensten het grootste en meest gewaardeerde platform voor alle grensoverschrijdende oplossingen van arbeidsmarkt-vraagstukken worden”.

Kritische succesfactoren PPE: “Professionaliteit, kwaliteit, persoonlijk, één loket, zekerheid/leverbetrouwbaarheid, ontzorgen, ondernemerschap, gelijkwaardigheid, deskundigheid,oplossingsgericht, expert, oprecht, overstijgen van verwachtingen, zorgvuldigheid”.